12 III 15 – czwartek | Topolówka

12 III 15 – czwartek

Autor: Redakcja, 11. Marzec 2015

Zastępstwa na 12 III 15 – czwartek

Klasy I A i III H na wycieczce do Warszawy. Opieka: A. Golak, U. Kowalczyk, E. Ptaszyńska, E. Jaworska.
Na 7 lekcji w auli odbędzie się prezentacja „Projects abroad” (wolontariat zagranicą). Uczestniczą klasy : I pre IB i II IB. Osoby zainteresowane z innych klas mogą uczestniczyć indywidualnie pod warunkiem uzyskania zgody n-la przedmiotu i wpisania się na listę do sekretariatu IB (u p. A. Spychały).
Za p. A. Golak
3. II H mat. p. B. Budniak za III H
6. 0 H j. hisz. p. M. Gutierrez I grupa za 1 l.
8-9. II IB zwolniona
Za p. U. Kowalczyk
5. I B hist. p. C. Tulin za III H
6. I B zastępstwo j. ang. p. A. Kossakowska
7. III B chemia p. B. Kufel za 8 l.
Za p. E. Ptaszyńską
4. II D, II H zastępstwo p. E. Kasprów
5. II D, II H zastępstwo p. E. Kasprów
7. II A}
8. II A} grupa zwolniona
Za p. E. Jaworską
7-8. III C, III D grupa zwolniona  
Za p. J. Brzezińskiego
4. I D j. ang. całość p. R. Gałecki II gr. za 1 l.
5. I D zastępstwo mat. p. B. Budniak
6. II H hist. p. C. Tulin za 8 l.
7. I C zwolniona
8. I B zwolniona
Za p. M. Walczyka
1. III C, III A  zwolniona
2. II A zajęcia ze studentami UG, opieka p. E. Cierniak
3. I B zwolniona
4. I B zajęcia ze studentami UG, opieka p. E. Cierniak
6. I D zajęcia ze studentami UG, opieka p. E. Cierniak
7. I D zwolniona
Za p. A. Gołkę
1. II H}
2. II H} zwolniona
3. I H całość  j. hisz. p. M. Gutierrez
4. I H całość  j. hisz. p. M. Gutierrez
5. I H całość  j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
6. II D zajęcia w czytelni
Za p. A. Rudnicką
3. II B całość j. niem. p. J. Milewska
4. II B całość j. niem. p. J. Milewska
5. II C całość j. fr. p. K. Tryba
6. II C całość j. fr. p. K. Tryba w 40