17 III 15 – wtorek | Topolówka

17 III 15 – wtorek

Autor: Redakcja, 16. Marzec 2015

Zastępstwa na 17 III 15 – wtorek
Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas o godz. 17.00. Od 17.30 n-le przedmiotów mają dyżur w pokoju.
Za p. C. Tulina
4. II H całość u_hisz. H II gr za 1 l. p. B. Diaz w Sali 19  
5. II H u_hisz. H całość w s.19, II gr za 2 l. p. B. Diaz
6. III H zastępstwo lit. H. p. B. Diaz
7. II D zastępstwo j. pol. p. A. Nowakowska
Za p. A. Rudnicką
3. III C całość j. fr. p. K. Tryba w s. 16
4. III C całość j. fr. p. K. Tryba w s. 25 (III A z p. K. Chylińską- Rogalą w Sali nr 6)
7. II C grupa zwolniona
Za p. P. Siekierską
2. III B}
3. III B} grupa II zwolniona
4. III B I grupa j. niem. p. J. Milewska za 2 l./ II grupa zwolniona
5. II IB}
6. II IB} w czytelni
7. III IB}
8. III IB} w czytelni/ zwolniona