4 III 15 – środa | Topolówka

4 III 15 – środa

Autor: Redakcja, 3. Marzec 2015

Zastępstwa na 4 III 15 – środa
Za p.  C. Tulina
1. II D zwolniona
2. III H w-f p. E. Ptaszyńska całość grupa dziewcząt za 1 l.
3. II C w-f p. M. Bogucka gr. dziewcząt za 1 l./ chłopcy zwolnieni
4. II C zastępstwo r-his. p. Ł. Skupny
Za ks. M. Dynię
3. III B}
4. III B} grupa zwolniona
Za p. R. Kudan
7. III IB}
8. III IB} zwolniona/ w czytelni
Za p. M. Walczyka
2. II C zwolniona
4. I D zastępstwo mat. p. B. Budniak
5. II B fizyka p. P. Lehman II gr za 7 l./ grupa I w czytelni
6. II B fizyka p. P. Lehman II gr za 8 l./ grupa I w czytelni
Za p. M. Grudkę
1. III C, III H zwolniona
2. II D zwolniona, II H  religia z ks. Ł. Koszałką za 1 l./ osoby nieuczęszczające na religię zwolnione
3. I B, I H zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
4. I B, I H zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. M. Bogucką (nb po 3 l.)
4. I B zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. A. Borkowską (nb po 3 l.)
4. II IB zajęcia w czytelni
7. I A zastępstwo geogr. p. E. Jaworska
8. I H zwolniona
Za p. B. Castro Diaz
7 i 8 III H grupa zwolniona
Za ks. Ł. Idema (nb po 3 l.)
4. I C zastępstwo religia ks. Ł. Koszałka