29 V 15 – piątek | Topolówka

29 V 15 – piątek

Autor: Redakcja, 28. Maj 2015

Zastępstwa na 29 V 15 – piątek

Klasa II H nieobecna (zajęcia z geogr. w Chmielnie). Opieka A. Kawula i B. Poulakowska.

Za p. A. Kawulę
1.- 2. II C i II D grupa zwolniona
5. II A całość j. ang. p. A. Kossakowska I grupa za 1 l.
6. II A zajęcia z ks. Ł. Koszałką za 8 l.
Za p. B. Poulakowską
2.- 3. II B grupa zwolniona
4. II B zastępstwo całość mat. p. B. Budniak
5. II C zajęcia z ks. Ł. Koszałką za 7 l.   
6. II C zwolniona
7. I B zwolniona
Za p. M. Boduch
1.-2. I pre IB zwolniona
5.-6. II IB w czytelni
7.-8. II IB w czytelni
Za p. M. Bogucką
4. I B zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
5. I A j. pol. p. A. Golak za II H
Za p. R. Majewską
1.-2. I B zwolniona
3.-4. II IB w czytelni
5.-6. II IB w czytelni
Za p. M. Malinowską
5.-6. II IB w czytelni