15 VI 15 – poniedziałek | Topolówka

15 VI 15 – poniedziałek

Autor: Redakcja, 12. Czerwiec 2015

Zastępstwa na 15 VI 15 – poniedziałek
Wyjazd klasy II D na wycieczkę. Opiekunowie: p. T. Szpakowski i p. C. Tulin.
Klasa I B na zajęciach Zielonej Szkoły. Opieka: A. Kwiatek, A. Osieczko
i K. Radzikowska.

Za p. M. Bogucką
1. II B grupa zwolniona
4. I A całość p. M. Grudka
5. I A całość p. M. Grudka
Za p. C. Tulina

1. I H klasa zwolniona
2. I H klasa zwolniona
3. II C całość j. ang. p. A. Rudnicka II gr. za 8 l.
Za p. T. Szpakowskiego
1. II A, II B, II C grupa zwolniona
4. I D rel. ks. Ł. Idem za 1 l.
5. I D zastępstwo p. A. Spychała
6. I D}
7. I D}
8. I D} grupa zwolniona
Za p. A. Kwiatek
2.-3. II IB zwolniona
Za p. A. Osieczko
4. – 7. II IB zajęcia w czytelni
Za p. B. Garus
1. I C zwolniona
4.-5. II IB zajęcia w czytelni
Za p. M. Jakimowicza
2. I pre IB grupa zwolniona
5. I pre IB całość przeds. p. M. Narożna
6.-7. II C zwolniona
Za p. B. Kardasińską
8. II A gr. zwolniona
9. II A gr. zwolniona

Za p. M. Walczyka
4. II B GZW p. H. Szarafińska za 8 l.
5. II B j. ang. całość p. M. Mosakowski 2gr. za 7 l.
7. pre IB WOK p. J. Sojka za I B
8. II A gr. 2 zajęcia w czytelni