1B w Raciąskim Młynie w Zielonej Szkole | Topolówka

1B w Raciąskim Młynie w Zielonej Szkole

Autor: Redakcja, 23. Czerwiec 2015

DSC_0194DSC_0308Ekologiczna Zielona szkoła w Raciąskim Młynie  w Borach Tucholskich zakończyła się sukcesem. Trwała od 15 do 19 czerwca i przepełniona była wykładami i ćwiczeniami terenowymi związanymi z ekologią. Uczestniczyła klasa I B. Byliśmy i na bagnach … a konkretnie na torfowisku wysokim gdzie wchodziliśmy na pło mszarne (nazwa ekologiczna) i analizowaliśmy skład gatunkowy tej biocenozy oraz w rezerwacie “Jeziorka Kozie” gdzie podziwialiśmy jeziora eutroficzne na  różnych etapach sukcesji.
Pogoda była w kratkę i gorąco i chłodno …. ale zrealizowaliśmy program w 100% – także zamierzony efekt został osiągnięty.
Serdecznie dziękujemy paniom Annie Osieczko, Alinie Kwiatek i Katarzynie Radzikowskiej za opiekę i organizację.

DSC_0003 DSC_0021 DSC_0049 DSC_0135 DSC_0188 DSC_0214

 

 

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ EKOLOGICZNEJ ZIELONEJ SZKOŁY 2015
Poniedziałek 15 czerwca 2015

9.30                wyjazd spod szkoły – przejazd do Raciąskiego Młyna

11.00 – 11.30  przyjazd na miejsce

11.30 – 13.00  zakwaterowanie

13.00              obiad

14.00 – 15.30  zajęcia ekologiczne  Podstawowe pojęcia i koncep­cje ekologiczne. Ekologia stosowana” teoria p. Anna Osieczko

15.30 – 16.00  przerwa

16.00 – 17. 30 zajęcia ekologiczne Wymagania środowiskowe organizmów. Zakresy tolerancji fizjologicznej i ekologicznej” teoria p. Katarzyna Radzikowska

18.00              kolacja

18.30 – 19.30  zajęcia ekologiczne „Wymagania środowiskowe organizmów. Zakresy tolerancji fizjologicznej i ekologicznej” -

                                                              zajęcia terenowe  z chemikiem i leśnikiem (Badanie wybranych para­metrów fizykochemicz­nich najbliższego środo­wiska: gleba; woda) p. Alina Kwiatek                                                                                                                                                          

20.00              ognisko z pieczeniem kiełbasek – p. Alina Kwiatek

Wtorek 16 czerwca 2015

7.30                pobudka

8.30                śniadanie

9.30 – 11.00    zajęcia ekologiczne „Cechy po­pulacji biologicz­nej” – teoria p. Katarzyna Radzikowska

11.00 – 12.30 zajęcia sportowe i/ lub wychowawcze p. Alina Kwiatek

12.30 – 13.00  przerwa                          

13.00              obiad

14.30 – 16.00  zajęcia ekologiczne „Obieg pierwiastków w przyrodzie”- teoria + ćwiczenia – zajęcia z chemikiem p. Alina Kwiatek

16.00 – 16.30 przerwa

16.30 – 18.00 zajęcia ekologiczne  Szacowanie wielkości populacji  zwierzęcej poprzez symulację metody znakowania osobników –indeks Lincolna- p. Anna Osieczko

18.00 – 18.30  przerwa                        

18.30              kolacja

19.30 – 21.00  zajęcia ekologiczne  „Struktura i funkcjonowanie ekosystemu” teoria p. Anna Osieczko

 

Środa 17 czerwca 2015

7.30                pobudka

8.30                śniadanie

9.30 – 11.00   zajęcia ekologiczne  „Cechy po­pulacji biologicz­nej”- zajęcia terenowe w grupach (Szacowanie wielkości populacji roślinnej metodą kwadratu pomiarowego; Obserwacja protekcjonistycznych i antagonistycznych zależności pomiędzy populacjami w środowisku) - p. Katarzyna Radzikowska

11.00 – 11.30  przerwa

11.30 – 13.00  zajęcia ekologiczne  „Sukcesja ekologiczna- teoria p. Katarzyna Radzikowska

12.30 – 13.00  przerwa

13.00              obiad

14.30 – 15.30  zajęcia ekologiczne „Wzajemne oddziaływania między populacjami” – teoria p. Anna Osieczko

15.30 – 17.30  zajęcia ekologiczne „Analiza przebiegu suk­cesji. Obserwacja ekosystemów w różnych stadiach sukcesji” -

                                                        zajęcia terenowe z leśnikiem. Opieka: p. Anna Osieczko + p. Alina Kwiatek

18.30               kolacja

19.30                podchody lub wycieczka rowerowa np. do grodziska  p. Alina Kwiatek

Czwartek 18 czerwca 2015

7.30                pobudka

8.00                śniadanie

9.00 – 10.30    zajęcia ekologiczne „Charakterystyka wodnych stref życia- teoria p. Anna Osieczko

10.30 – 11.00 przerwa

11.00 – 12.30 zajęcia ekologiczne „Charakterystyka lądowych stref życia.- teoria p. Katarzyna Radzikowska

12.30 – 13.00  przerwa

13.00              obiad

14.30 – 17.30  zajęcia ekologiczne „Obserwacja ekosystemów wodnych połączona z badaniami czynników abiotycznych oraz

struktury przestrzennej i troficznej. Jeziora eutroficzne” – zajęcia terenowe z leśnikiem Opieka: p. Anna Osieczko + p. Katarzyna Radzikowska + p. Alina Kwiatek

17.30 – 18.30  przerwa

18.30              kolacja

19.30 – 21.00  zajęcia ekologiczneOchrona środowiska a antropopresja cz. I” – prezentacja przygotowana przez uczniów

    

Piątek 19 czerwca 2015

7.30                pobudka

8.30                śniadanie

9.30 – 11.30   zajęcia ekologiczneOchrona środowiska a antropopresja cz. II” – prezentacja przygotowana przez uczniów.

12.00              wyjazd do Gdańska   (14.30 planowany przyjazd pod szkołę)