10 IX 15 – czwartek | Topolówka

10 IX 15 – czwartek

Autor: Redakcja, 9. Wrzesień 2015

Zastępstwa na 10 IX 15 – czwartek
Klasa nieobecna: II IB – obóz integracyjny.
N-le nieobecni: M. Bogucka, J. Milewska, A. Kossakowska, A. Orłowska, A. Suchomska-Chabior, B. Kardasińska, M. Narożna, J. Świąder, R. Majewska, Ł. Koszałka, R. Gałecki, B. Otolska

Za p. M. Bogucką
1. III B zwolniona
2. III C zwolniona
3. II B dz. zajęcia z p. E. Jaworską za II IB
Za p. J. Milewską
3. I B}
4. I B} j. ang. całość p. A. Mieszkowska- Szeleźniak
5. I A,I E grupa zajęcia z p. I. Kutt za II IB
8. III B zwolniona
Za p. A. Kossakowską
7.-8. III A grupa I zwolniona
Za p. A. Orłowską
1.-2. III IB zwolniona
3. I pre IB1 grupa zajęcia z p. E. Wielińską za II IB                
4. I pre IB1 zajęcia z p. E. Wielińską za II IB
Za p. A. Suchomską- Chabior
3. III A zwolniona
4. II H geogr. H. p. B. Castro-Diaz II grupa za 1 lekcję
Za p. B. Kardasińską
2. III A zwolniona
4. III A}
5. III A} grupa zwolniona
6. II A}
7. II A } grupa zwolniona
Za p. M. Narożną
4. I pre IB1 zajęcia z p. E. Wielińską za II IB
5. – 6. I pre IB 1 p. J. zajęcia z p. A. Jesionowską za II IB
Za p. J. Świąder
6. I A, IE grupa zajęcia z p. I. Kutt za II IB
7. I H zwolniona
Za p. R. Majewską
1.-2. III IB zwolniona
Za ks. Ł. Koszałkę
1.-2. I D zwolniona
3. I pre IB 2 EdB p. T. Szpakowski za 1 l.
4. I E zajęcia z p. E. Jaworską za II IB 
7. I pre IB 2 zwolniona
8. I C zwolniona

Za p. R. Gałeckiego
4. I C j. fr. całość p. K. Tryba
5. I D grupa zajęcia z p. A. Zander za II IB
7. II C zwolniona