18 IX 15 – piątek | Topolówka

18 IX 15 – piątek

Autor: Redakcja, 17. Wrzesień 2015

Zastępstwa na 18 IX 15 – piątek
N-le nieobecni: M. Boduch, A. Pomarańska, M. Mroczkowska (od 6 l.)
Za p. M. Boduch
5. III A}
6. III A} zwolniona
7.-8. III IB zajęcia w czytelni/ zwolniona
 Za p.A. Pomarańską
3. III C zwolniona
4. II D zastępstwo fizyka p. P. Lehman
5. II D zastępstwo fizyka p. P. Lehman
6. II D}
7. II D} zajęcia z p. I. Kutt
 M. Mroczkowska (od 6 l.)
7.-8. II IB zastępstwo p. A. Zander