24 IX 15 – czwartek | Topolówka

24 IX 15 – czwartek

Autor: Redakcja, 23. Wrzesień 2015

Zastępstwa na 24 IX 15 – czwartek
Na Salonie Maturzystów: III D, III B, III A i III H.
N-le nieobecni: C. Tulin, E. Ptaszyńska, M. Głuski, B. Kardasińska, K. Radzikowska, A. Kossakowska, M. Narożna, R. Gałecki.
Za p. C. Tulina
2. II D zwolniona
3. II D gr 1 u_media za 1 l./ gr 2 zwolniona
5. II H zajęcia z p. M. Walczykiem za III A
7. I D}
8. I D} zwolniona
Za p. E. Ptaszyńską
5. I D grupa zajęcia z p. P. Lehmanem za III B
Za p. B. Kardasińską
6. II A}
7. II A} grupy zwolnione
8.- 9. II IB zwolniona
Za p. K. Radzikowską
3.-4. II IB zajęcia w czytelni
6.-7.III IB zajęcia w czytelni
Za p. M. Narożną
4. I pre IB1 grupa zajęcia z p. A. Nowakowską za III D
5. I pre IB1 grupa zajęcia z p. E. Wielińską za III D
6. I pre IB1 zwolniona
7. I pre IB1 zwolniona
Za p. R. Ga
łeckiego
5. I C grupa zajęcia z p. B. Presler za III B
6. I D grupa 1 zwolniona
7. II C zwolniona