9 IX 15 – środa | Topolówka

9 IX 15 – środa

Autor: Redakcja, 8. Wrzesień 2015

Zastępstwa na 9 IX 15 – środa
Klasa nieobecna: II IB – obóz integracyjny.
N-le nieobecni: ks. M. Dynia, M. Bogucka, J. Milewska, A. Kossakowska, A. Orłowska, A. Suchomska-Chabior, B. Kardasińska, J. Świąder, T. Szpakowski, R. Majewska.

Za ks. M. Dynię
1. III B}
2. III IB} zwolniona
4. III C}
5. III C} zajęcia w czytelni
Za p. M. Bogucką
1. II A zwolniona
Za p. A. Kossakowską

2. II A całość p. K. Chylińska- Rogala w 5
3. II A całość p. K. Chylińska- Rogala w 23
4. III H całość p. B. Castro-Diaz w 23
6. III A całość p. K. Chylińska- Rogala w 17
7. III A całość p. M. Boduch
Za p. A. Orłowską
1.-2. I pre IB1 zwolniona
3.-4. III IB zajęcia w czytelni
Za p. A. Suchomską- Chabior
1.-2. III IB zwolniona
3. II H całość zajęcia z p. B. Castro- Diaz II gr. za 7 l.
Za p. B. Kardasińską
3. I A}
4. I A} zajęcia z ks. Ł. Idemem za 1 i 2 l. / osoby nieuczęszczający na religię zwolnione
5. I E geogr. p. E. Jaworska za 7 l.
6. I E fizyka p. P. Lehman za 8 l.
Za p. J. Świąder
4. I H j. ang. całość p. E. Rigall
7. II H  grupa I zwolniona
8. II H zwolniona
Za p. T. Szpakowskiego
2. I E religia ks. Łukasz Koszałka za 1 l./ nieuczęszczający zwolnieni
3. I B j. pol. p. B. Garus za II IB
4. I D fizyka p. E. Wielińska za II IB
5. II D}
6. II D} w-f całość p. E. Kasprów
7. Pre IB1 całość p. E. Ptaszyńska, pre IB2 całość p. E. Kasprów
8. III A, C, H grupa zwolniona
Za p. R. Majewską
1.-2. I pre IB2  grupa zwolniona
3.-4. III IB zajęcia w czytelni
5. pre IB 2 biologia całość p. M. Kuśmierczak
6. Pre IB 2 j. niem. całość p. R. Kudan w 17