21 X 15 – środa | Topolówka

21 X 15 – środa

Autor: Redakcja, 20. Październik 2015

Zastępstwa na 21 X 15 – środa

Za p. W. Gronberską
3. III H matematyka zast. p. I. Kutt
4. III A matematyka zast.}
5. III A matematyka zast.} p. A. Jesionowska
6. I D zastępstwo fizyka p. P. Lehman
8. I B zwolniona

Za p. P. Siekierską
1. -2. III IB zwolniona
3. I E zastępstwo j. ang. p. A. Szeleźniak- Mieszkowska
4. I E zajęcia w klubie (pracę zada p. A. Szeleźniak- Mieszkowska)
Z
a p. R. Majewską
1.-2. I pre IB2 grupa zwolniona
3.-4. III IB zajęcia w czytelni
5. I Pre IB2 całość biol. p. M. Kuśmierczak
6. I Pre IB2 zastępstwo chemia p. K. Skrzeczkowska w Sali 7

Za p. R. Kudan
5. I B j. ang. całość p. E. Rigall w Sali 29
6. I pre IB2 zastępstwo chemia p. K. Skrzeczkowska w Sali 7
7. I B grupa zwolniona 9.-10. III IB zwolniona