27 X 15 – wtorek | Topolówka

27 X 15 – wtorek

Autor: Redakcja, 26. Październik 2015

Zastępstwa na 27 X 15 – wtorek
Zebranie rodziców o godz. 17.00.
Nauczyciele przedmiotów dyżurują od 17.30.
Za p. W. Gronberską
2. I A zastępstwo p. E. Wielińska
3. I D zastępstwo p. M. Klimek
4. I D zastępstwo p. B. Budniak
6. III A zastępstwo p. M. Mroczkowska
7.
III A zastępstwo p. M. Mroczkowska
Za p. P. Siekierską
4.-5. II IB zajęcia w czytelni
7. I E zastępstwo p. P. Lehman
8.-9.III IB zwolniona
Za p. E. Jaworską
1. I pre IB zwolniona
2.-3. II C zajęcia w czytelni
4. II A  zastępstwo p. B. Kardasińska
5. II A zastępstwo j. pol. p. A. Golak
7. I C zwolniona 8. -9. III IB zwolniona
Za p. A. Kossakowską
2. III H grupa zwolniona
4.-5. II IB zajęcia w czytelni