30 X 15 – piątek | Topolówka

30 X 15 – piątek

Autor: Redakcja, 29. Październik 2015

Zastępstwa na 30 X 15 – piątek 
Klasy II B, III B, gr. biol. IIA i II C oraz III IB i II IB – biol. HL są na zajęciach w Swissmedzie do 5 l. włącznie. Od 6 lekcji uczniowie obowiązkowo są obecni na lekcjach w szkole.

Za p. W. Gronberską 
1. I B zastępstwo p. M. Klimek
3.-4. III A zastępstwo p. E. Wielińska
5.- 6. III H zastępstwo p. E. Wielińska 
7. I A zastępstwo p. A. Zander

Za p. P. Siekierską  1.-2. I E grupa zwolniona 
3.-4. II IB zajęcia w czytelni

Za p. R. Smitha
1.-2 I C grupa zwolniona
3. I C grupa I zwolniona
5. I D całość j. niem. p. R. Kudan
6. I D grupa I zwolniona
7. I D grupa II zwolniona

Za p. A. Pomarańską
3. III C zwolniona
4. II D zajęcia z p. A. Kwiatek za II B
5. II D zajęcia z p. A. Kwiatek za II B
6. II D zajęcia w czytelni
7. II D zajęcia z p. I. Kutt

Za p. M. Kuśmierczak
1. I D zwolniona
2. I B mat. zastępstwo p. M. Klimek
3.-4. I B chemia całość p. K. Skrzeczkowska
5. I E w-f dziew. w-f z p. M. Bogucką za 8 l/ chłopcy zajęcia z p. M. Walczykiem za II B