Jubileusz 70-lecia III LO | Topolówka

Jubileusz 70-lecia III LO

Autor: Redakcja, 27. Październik 2015

Obchody 70-lecia Topolówki rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą świętą w Kolegiacie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kanonika Marka Dyni wraz z księdzem Łukaszem Koszałką oraz misjonarzami: ojcem dr Robertem Leżohupskim (absolwent 1993) i ojcem Tadeuszem Polakiem (absolwent 1973). Homilię wygłosił ojciec dr Robert Leżohupski (pierwszy w historii szkoły Primus Inter Pares). Odniósł się do nauki św. Jana Pawła II, parafrazując Jego słowa: „Pamięć rodzi tożsamość”. Podkreślił również udział szkoły w wychowywaniu kolejnych pokoleń – Topolówka uczy poszanowania dla tradycji, ale i poświęcenia, troski o innych, dawania z siebie tego, co jest najlepsze, a także wolności i równości. Franciszkanin zwrócił uwagę na to, że w szkole, tak jak w każdej wspólnocie, nie ma miejsca na egoizm czy cynizm; pozostawił nam przesłanie – „Wdzięczność to człowieczeństwo, obojętność zabija, a pustka zniekształca”.
            Oficjalna uroczystość miała miejsce w szkolnej auli. Konferansjerami byli Marcin Okuniewski (absolwent 1999) i uczennica klasy III IB Julia Korpacka. Zasłużona dla szkoły pani woźna Leonarda Tokarewicz, na wzór dawnej pracownicy szkoły, pani Adeli Ferenc, obwieściła rozpoczęcie akademii dźwiękiem ręcznego dzwonka, co wywołało bardzo entuzjastyczny aplauz publiczności. Myślą przewodnią ceremonii były słowa piosenki Skaldów „Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić”.

            Po krótkim wstępie prowadzących uroczystość wystąpiły uczennice klasy IIA – bliźniaczki Paulina i Karolina Filipowicz, które zaśpiewały wspomniany utwór Skaldów. Następnie uhonorowano pracę pani Renaty Majewskiej, która uczy w Topolówce od 1981 roku, wręczając jej nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska i dziękując za pracę poświęconą wychowaniu i edukacji młodzieży.

            Część oficjalną otworzył pan Tomasz Szpakowski, ogłaszając wprowadzenie pocztu sztandarowego. Odśpiewano hymn państwowy. Następnie pani dyrektor Bożena Ordak przywitała znamienitych gości – przedstawicieli władz miasta, samorządu, Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i organizacji. W swojej wypowiedzi wyeksponowała zalety III LO – łączenie tradycji z nowoczesnością, ciekawa oferta edukacyjna, przyjazna atmosfera sprzyjająca rzetelnej pracy, otwartość na Europę i świat. Zaprosiła także do wspólnego przeżywania jubileuszu szkoły.

            Głos zabrał również absolwent Topolówki, Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, pan Maciej Dobrzyniecki, który zaznaczył, że szkoła wychowuje i edukuje wybitne osobistości. Bardzo duża liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium Fahrenheita, to absolwenci III LO. Następnie pani Irola Ferlin odczytała list od pani Elżbiety Wasilenko; pani kurator zaznaczyła, że nasza szkoła wiąże profesjonalizm pedagogów z pasją i przoduje wśród gdańskich liceów. Głos zabrała również pani Grażyna Bogusz, która piastowała funkcję dyrektora w latach 1999- 2009. Z ogromną pasją opowiadała o powstawaniu w naszej szkole programu dyplomowego Matury Międzynarodowej, czy też dzieliła się osobistymi wspomnieniami. Przemówienia znakomitych gości przeplatane były występami: pani Doroty Nikodemskiej (matki jednego z absolwentów), akompaniowała jej na skrzypcach uczennica klasy IE, Hanna Rączka, pani Anny Osieczko – nauczycielki biologii oraz Charlotty van Breukelen, uczennicy klasy III IB. Utrzymane w humorystycznej konwencji filmiki, dokumentujące życie szkolne dawnych roczników topolówkowej młodzieży, przywołane przez prowadzących wspomnienia i ciekawostki, dotyczące kadry pedagogicznej oraz uczniów, pozwoliły absolwentom choć na chwilę znów powrócić do szkolnych ławek.   Część oficjalną zakończyło wręczenie nagród nauczycielom oraz uczniom (zwycięzcom biegu na orientację i gry miejskiej).

            Gala jubileuszowa stała się również okazją do zrobienia pamiątkowego zdjęcia wszystkich ,,Topolówkowiczów”, a także finałów turniejów tenisa stołowego oraz piłki nożnej. 

            Trzeci akt obchodów jubileuszu miał miejsce w salach lekcyjnych, gdzie absolwenci zostali podjęci poczęstunkiem przez obecnych uczniów Topolówki. W klasach mogli powspominać szkolne czasy w gronie przyjaciół, obejrzeć zdjęcia, przywołać atmosferę dawnych lat.

            W bibliotece szkolnej i czytelni ruch także nie ustawał, a miejsce wychodzących wciąż zajmowali nowi goście. Na stołach znaleźć można było wszystkie kroniki pamiątkowe, które powstały w ciągu ostatnich 70-ciu lat, poukładane według roczników (1961-2015). Na osobnej ławie ułożono Księgę Pamiątkową z wypisanymi nazwiskami wszystkich dotychczasowych absolwentów szkoły. Możliwość porównania starszych i nowszych prac dawała szansę na poznanie nie tylko historii Topolówki, lecz również jej uczniów oraz klas, które wniosły coś osobistego i oryginalnego w mury szkoły, czyniąc ją pełną wspaniałych, niezapomnianych chwil.

            Najcenniejszą nagrodą dla gospodarzy były uśmiechy absolwentów oraz ich łzy wzruszenia… Jubileusz 70- lecia szkoły stał się okazją do tego, by po raz kolejny połączyć pokolenia. 

Paulina Szczodrowaska

Malwina Cymanowska