Rekrutacja na przewodniczącego PU i harmonogram wyborów | Topolówka

Rekrutacja na przewodniczącego PU i harmonogram wyborów

Autor: Redakcja, 30. Październik 2015

Dyrektor III LO w Gdańsku ogłasza rekrutację wewnętrzną skierowaną do uczniów zainteresowanych pełnieniem funkcji Prezydenta 

Parlamentu Uczniowskiego  III LO. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wyborów oraz wymaganiami stawianymi kandydatom poniżej. Wymagania stawiane kandydatom: 

1)   minimum ocena bardzo dobra z zachowania za  miniony rok szkolny 

2)   rekomendacja wychowawcy z uzasadnieniem 

3)   dotychczasowe doświadczenie pełniącego funkcje: lidera grupy zadaniowej, przewodniczącego, lub zastępcą klasy kierowniczej 

4)   wysoka kultura osobista 

5)   umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi 

6)   pozytywna postawa w relacjach międzyludzkich

7)   pewność siebie 

8)   samodyscyplina i odpowiedzialność 

Zainteresowani kandydaci są zobowiązani do  pobrania oraz wypełnienia  i złożenia w terminie do 5.11/ br. do godziny 9.00 aplikacji  u opiekuna PU  p. Marii Narożnej w sali 44. 
Dyrektor III LO w Gdańsku

Harmonogram  wyborów Prezydenta PU
październik:
10 -rozpoczyna się  kampania informacyjna 
10 -Spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły i opiekunem parlamentu dla przewodniczących klas na długiej przerwie w sali 5. 10. – 30.10 -pobieranie przez kandydatów wniosków u opiekuna PU – M. Narożna - sala 44. 

listopad:
2-5/ 11 składanie wniosków – ostateczny  termin składania wniosków 5.11 do godziny 9.00 w sali 44 u opiekuna PU – Maria Narożna
11 od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły– przegląd wniosków przez zespół rekrutacyjny, rozmowa z kandydatami. Zespół rekrutacyjny w składzie dyrektor, opiekun PU, przedstawiciel  uczniów. Kandydaci przychodzą na godzinę 12.00.
9 listopada (poniedziałek) – prezentacja kandydatów przed przewodniczącymi klas w czytelni od 2 do 4 lekcyjnej.  Warsztaty nt. „Zadania i rola  samorządu uczniowskiego w liceum. Wybory PU.”  „Debata szkolna..” Uczestniczą: kandydaci oraz po 1 przewodniczącym z klas I-II. Prowadzi  opiekun PU.
16 – 19/11 – kampania wyborcza kandydatów na terenie szkoły.
19/ 11 - Kandydaci przygotowują się i aulę do debaty piątkowej. O godzinie 8.00 w sali 44 spotkanie z opiekunem PU. Obecność obowiązkowa.
20/11- debata kandydatów w auli …
23/11 – wybory od 8.00 do 15.00 w klubie.
24/11  – liczenie głosów przez komisję składającą się z uczniów komitetów wyborczych. 
25/11 – ogłoszenie wyników przez komisję. Prezentacja Prezydenta PU  i Prezydium. Spotkanie na długiej przerwie z przewodniczącymi klas w sali 5.
Obecni: Dyrektor szkoły, opiekun PU, przedstawiciel uczniów.