3 XI 15 – wtorek | Topolówka

3 XI 15 – wtorek

Autor: Redakcja, 2. Listopad 2015

Zastępstwa na 3 XI 15 – wtorek
Za p. W. Gronberską
2. III A zastępstwo p. E. Wielińska
3. I D zastępstwo p. M. Klimek
4. I D zastępstwo p. B. Budniak
6. III A zastępstwo p. M. Mroczkowska
7.
III A zastępstwo p. M. Mroczkowska

Za p. P. Siekierską
4.-5. II IB zajęcia w czytelni
7. I E zastępstwo p. A. Kossakowska
8.-9.III IB zajęcia z p. A. Jaśkiewicz

Za p. J. Sojkę
1. I E zwolniona
2.-3. II D zwolniona