Historia | Topolówka

Historia

Kalendarium BIT

14 XI 1981 – Ukazanie się pierwszego numeru BIT w formie gazetki ściennej. Został on poświęcony 150. rocznicy Powstania Listopadowego. Ukazały się tam również dokumenty dot. tworzącej się wówczas ogólnopolskiej organizacji uczniowskiej – Federacja Młodzieży Szkolnej – oraz teksty o tematyce historycznej związane z 63. rocznicą odzyskania niepodległości oraz stosunkiem Lenina do wojny w 1920 roku.

IX 1982 – BIT przybiera nową formę. Z gazetki ściennej zmienia się w biuletyn.

17 IX 1982 – Wydanie pierwszego podziemnego numeru Biuletynu Informacyjnego Topolówki.

1983-1984 – Nadawanie audycji Radia BIT, najprawdopodobniej jedynej w Polsce stanu wojennego niezależnej rozgłośni uczniowskiej.

X 1984 – Redakcja BIT wzywa do protestów w obronie uprowadzonego ks. Jerzego Popiełuszki.

1988 – Środowisko BIT i młodzież III LO wspiera strajki majowe i sierpniowe w Stoczni Gdańskiej.

III 1989 – Zakończenie działalności BIT.

Źródła: Encyklopedia Solidarności, Rzeczpospolita