Redakcja | Topolówka

Redakcja

PIOTR SEMKA

 • Urodzony 28 października 1965r. w Gdańsku.

 • Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1991).

 • W październiku 1980 został przedstawicielem klas pierwszych w parlamencie szkolnym III LO w Gdańsku.

 • Od listopada 1980 prowadził szkolną gablotę informacyjną.

 • Jako współpracownik RMP, uczestniczył w kołach samokształceniowych organizowanych przez to stowarzyszenie.

 • Po 13 grudnia 1981 zajmował się organizacją protestów w szkole (przerwy milczenia, żałobny strój, odśpiewanie hymnu, noszenie oporników 13. dnia każdego miesiąca).

 • W listopadzie 1982 roku wraz z Piotrem Połońskim, Jackiem i Jarosławem Kurskimi założył podziemne pismo młodzieży III LO „BIT Biuletyn Informacyjny Topolówka

 • W latach 1982–1984 był współorganizatorem emisji i redaktorem ok. 8 audycji podziemnego Radia BIT

 • Od 1985 zajmował się publicystyką w podziemnej edycji pisma „Solidarność” Regionu Gdańsk, wraz z rokiem 1987 zostaje członkiem redakcji z Jackiem Kurskim i Mariuszem Wilczyńskim.

 • podczas studiów był członkiem NZS na KUL-u.

 • W czerwcu 1987roku został zatrzymany w Gdańsku podczas pielgrzymki Jana Pawła II.

 • 11 listopada 1987 roku został aresztowany po demonstracjach w Lublinie i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za „wznoszenie haseł antypaństwowych”.

 • Od 1989 roku jest współpracownikiem „Tygodnika Gdańskiego”,

 • 1991–1992 jest dziennikarzem TVP, prowadził wraz z Jackiem Kurskim program „Refleks”.

 • W latach 1991–1995 współpracuje z „Tygodnikiem Solidarność”.

 • W 2004 roku zostaje współautorem programu „Warto rozmawiać” w TVP2,

 • Od 2006 roku jest publicystą „Rzeczpospolitej” i stałym współpracownikiem tygodnika „Wprost”.

 • Pisywał dla tygodników: „Gazeta Polska”, „Życia”, „Dziennika”, „Przewodnika Katolickiego”, oraz dwumiesięcznika „Christianitas”.

 • Jest współautorem, wraz z Jackiem Kurskim, książki Lewy Czerwcowy (1993),

 • Jest autorem Wojny światów (Warszawa 2006), Obrazków z wystawy (Warszawa 2007).

 

JACEK KURSKI

 • Urodzony 22 lutego 1966 roku w Gdańsku.

 • W 1985 roku został absolwentem III LO w Gdańsku

 • W latach 1978–1980 był uczestnikiem niezależnych obchodów rocznic 3 V, Grudnia ’70.

 • W sierpniu 1980 przywoził strajkującym robotnikom Stoczni Gdańskiej im. Lenina żywność i papierosy.

 • Po 13 grudnia 1981roku był jednym z organizatorów protestów w szkole (ciche przerwy, żałobny strój, odśpiewanie hymnu, noszenie oporników 13. dnia każdego miesiąca).

 • W latach 1982–1985 został współzałożycielem (wraz z bratem Jarosławem Kurskim, Piotrem Semką i Piotrem Połońskim) podziemnego pisma młodzieży III LO „BIT Biuletyn Informacyjny Topolówka”, był jego autorem, drukarzem.

 • W latach 1982–1984 jest współorganizatorem i redaktorem ok. 8 emisji podziemnego Radia BIT.

 • W latach 1982–1989 jest organizatorem kolportażu, kolporterem ulotek, książek i pism podziemnych, m.in. „Naszego Czasu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Portowca”

 • Lata 1984–1985 to druk podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Siódemki” (VII LO w Gdańsku).

 • 6 października 1985roku zostaje organizatorem wywieszenia na stadionie Lechii Gdańsk podczas meczu I ligi piłki nożnej z Ruchem Chorzów transparentu wzywającego do bojkotu wyborów do Sejmu PRL („13 X Bojkot”).

 • Od 1985 roku jest autorem w piśmie „<Solidarność> Regionu Gdańskiego.

 • Od 1986 do 1988 roku dawał występy muzyczne w gdańskich kościołach (grupa artystyczna pod opieką Krystyny Pieńkowskiej).

 • W 1986 roku był współpracownikiem Radia SW.

 • W latach 1987–1988 był autorem i redaktorem podziemnego pisma „Przekaz”

 • W 1988 roku zajmował się współredagowaniem prasy strajkowej podczas strajków w SG, organizacją działalności wydawniczej, dostawą sprzętu i materiałów poligraficznych (m.in. wraz ze Zbigniewem Mańczykiem, Dariuszem Krawczykiem, Piotrem Abramczykiem), był także uczestnikiem druku.

 • W 1989 roku był członkiem zespołu redakcyjnego „Tygodnika Wyborczego”, następnie do 1991 roku „Tygodnika Gdańskiego”, w 1991 publicystą w „Tygodniku Solidarność Warszawa”.

 • 1991–1994 był reporterem i redaktorem programów w TVP.

 • W 1993 został szefem kampanii wyborczej PC, a w 1995 kampanii prezydenckiej Jana Olszewskiego.

 • 1994–1998 został właścicielem Agencji Reklamowej Jacek–Film.

 • Jest Absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Transportu (1997).

 • Jest członkiem PIS-u.

 • 1998–2001 był wicemarszałkiem woj. pomorskiego.

 • W latach 2005–2009 był posłem na Sejm RP, a od 2009 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

 • Jest współautorem wraz z Piotrem Semką książki Lewy Czerwcowy (1993), reżyserem (wraz z Michałem Balcerzakiem) filmu Nocna zmiana (1994).

 • Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

JAROSŁAW KURSKI

MACIEJ GRABSKI

 • Urodzony w 1968 roku.

 • Uczęszczał do III LO w Gdańsku. Ukończył tę szkołę w 1982 roku.

 • Wchodził w skład redakcji Biuletynu Informacyjnego Topolówka.

 • Ukończył prawo i ekonomię na KUL.

 • Był współtwórcą m.in. Centrum Usług Turystycznych.

 • W 1997 r. związał się z WP -pierwszym polskim portalem internetowym i zainwestował w nią zarobione wcześniej pieniądze. Jest wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorstwa i kontakty zewnętrzne oraz jego największym udziałowcem.

 • Maciej Grabski jest na 54 miejscu w rankingu 100 najbogatszych Polaków 2001 roku według tygodnika „Wprost”.


  Źródło: „http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Semka