Nabór na rok szkolny 2015/2016 | Topolówka

Nabór na rok szkolny 2015/2016


 

NABÓR DO KLASY II IB 2015r.

Dokumenty przyjmujemy w sekretariacie IB od 25 maja do 12 czerwca 2015 roku:

- wypełniona karta kandydata Formularz aplikacyjny

- 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

- dowód opłaty za egzamin w wysokości 150 zł, dokonanej na konto:

Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku

PKO Bank Polski II/O Gdańsk

nr rachunku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278


Terminy egzaminów:

22 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 – pisemny egzamin z języka angielskiego, rozumienie tekstu oraz wypracowanie

22 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 – ustny egzamin z języka angielskiego

23 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 – pisemny egzamin z języka polskiego

24 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 – pisemny egzamin z matematyki

 

UWAGA: PROSIMY PRZYNIEŚĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ NA EGZAMIN

Ogłoszenie wyników egzaminów: 26 czerwca 2015 r. o godz. 14.00

Zebranie rodziców i przyjętych kandydatów: 26 czerwca 2015 r.  o godz. 17.00

Odwołania można składać w ciągu 3 dni roboczych do 1 lipca 2015 r. do godz. 12.00

Uczniowie przyjęci do klasy II IB zobowiązani są złożyć do dnia 1 lipca 2015 r. następujące dokumenty w sekretariacie IB (I piętro):

- świadectwo zdrowia, karta zdrowia i szczepień (uczniowie spoza „Topolówki”)

- świadectwa ukończenia gimnazjum (uczniowie spoza „Topolówki”) oraz pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (wszyscy uczniowie).

 

Uczniowie klasy II IB muszą posiadać kalkulatory graficzne od dnia 2 września 2015 r.
Wymagane są kalkulatory firmy Texas Instruments TI – nspire cx (NON CAS).