Zakres materiału z matematyki | Topolówka

Zakres materiału z matematyki


 

Zakres materiału z matematyki na egzamin wstępny do klasy II IB
w roku szkolnym 2014/2015
:

 

Egzamin pisemny: środa 24.06.2015, godz. 12.00

Liczby i działania

 • Działania na liczbach wymiernych i niewymiernych
 • Obliczenia procentowe
 • Potęgi i pierwiastki
 • Przybliżenia

 Zbiory

 • Działania na zbiorach i przedziałach liczbowych
 • Diagram Venna

 Równania i nierówności

 • Wyrażenia algebraiczne
 • Przekształcanie wzorów
 • Równania, nierówności i układy równań stopnia pierwszego
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • Równania kwadratowe
 • Nierówności kwadratowe

 Funkcje

 • Pojęcie funkcji
 • Własności funkcji ( monotoniczność, różnowartościowość, miejsce zerowe, parzystość, nieparzystość ) – odczytywanie własności z wykresu funkcji
 • Przekształcanie wykresów funkcji
 • Funkcja liniowa i jej własności
 • Funkcja kwadratowa i jej własności . Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej
 • Zastosowanie funkcji kwadratowej do rozwiązywania zadań praktycznych i z geometrii

 Figury geometryczne

 • Kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające, naprzemienne
 • Trójkąty i czworokąty – obliczanie pól i obwodów, zastosowanie twierdzenia Pitagorasa
 • Proporcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
 • Związki miarowe w trójkącie prostokątnym (np. jedynka trygonometryczna)