Rekrutacja i FAQ | Topolówka

Rekrutacja i FAQ


THE IB CURRICULUM
Dyplom Matury Międzynarodowej jest reprezentowany w kształcie sześciokąta z sześcioma akademickimi dziedzinami lub grupami przedmiotów otaczających rdzeń z dyplomowymi wymaganiami. Przedmioty są studiowane jednocześnie i uczniowie są poddani dwóm głównym naukowym tradycjom: humanistycznej i ścisłej. Kandydaci do dyplomu IB muszą wybrać jedną z sześciu grup przedmiotów, która odpowiada głównej dziedzinie wiedzy. Minimum trzy przedmioty, maximum cztery będą zdawane na poziomie HL (higher level), a pozostałe na poziomie standardowym SL (standard level).

PRZEDMIOTY PROPONOWANE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 • J. polski – HL/SL
 • J. angielski – HL
 • Matematyka – HL/SL/Studies
 • J. niemiecki – HL/SL/ab initio
 • J. francuski – HL/SL/ab initio
 • Fizyka – HL/SL
 • Chemia – HL/SL
 • Geografia – HL/SL
 • Biologia – HL/SL
 • Historia – HL/SL
 • Filozofia – SL
 • Psychologia – HL/SL
 • Economy SL – nowy kurs – pierwsza edycja 2011

MATERIAŁY REKRUTACYJNE

* * * Informacje Ogólne * * *

IBO (International Baccalaureate Organization) zapewnia uczniom na całym świecie edukację na najlepszym poziomie. Program matury międzynarodowej jest stworzony dla ambitnych uczniów szkół średnich. Jest to wymagający kurs przed-uniwersytecki, kończący się egzaminami, pomyślany jako wszechstronne, dwuletnie studium, przygotowujące swoich absolwentów do podjęcia studiów na różnych uczelniach na całym świecie. Nie opiera się na jednym modelu nauczania, ale korzysta z najlepszych doświadczeń wielu krajów. Program Matury Międzynarodowej jest jednakowy na całym świecie. Oferuje trzy „unikatowe” przedmioty, co jest nawiązaniem do trzech filarów tradycyjnego nauczania w ramach sztuk wyzwolonych. Są to szczególne wymagania kursu, w których każdy uczeń pragnący uzyskać dyplom IB musi brać udział.

ESEJ ROZSZERZONY (Extended Essay) jest definiowany jako dogłębne studium określonego zagadnienia wybranego z jednego z przedmiotów programu IB. Ma on na celu zapewnienie kandydatowi sposobności zaangażowania się w niezależną pracę badawczą. Nacisk położony jest na rozwój umiejętności i wyrażania myśli w sposób logiczny i spójny. Wybrane zagadnienie musi być zgodne z jednym z tematów z programu nauczania. Doświadczenia dotyczące pisania eseju rozszerzonego są znaczące dla maturzysty IB, który czerpie korzyści z tego ćwiczenia osobiście, naukowo i intelektualnie. Ułatwia uczniowi zapoznanie się z procesem pracy badawczej i przetwarzania informacji a przez to ułatwia również przejście ze szkoły na uczelnie wyższe.

TOK (Theory of Knowledge – Teoria Wiedzy) jest podstawą filozofii edukacyjnej IBO. Celem kursu jest uświadomienie uczniom złożoności wiedzy oraz zachęcenie ich do refleksji na temat różnorodnych sposobów jej zdobywania. Główną techniką stosowaną w nauczaniu tego przedmiotu jest zadawanie pytań, które pomagają uczniom rozwinąć zdolność krytycznego oceniania twierdzeń, sądów i poglądów, zarówno indywidualnych jak i powszechnych.

SKŁAD programu Matury Międzynarodowej wchodzi tak zwany CAS (Creativity, Action, Service). Jest to pozaszkolna działalność uczniów, dzięki której zapewniona jest przeciwwaga do nadmiernego zagłębienia się w naukę książkową. Jednocześnie pozwala ona uczniom próbować wcielać w życie wiadomości teoretyczne, które nabyli w szkolnej ławce.
Udział w Programie CAS uważany jest przez Organizację IB za bardzo ważny, ponieważ pełni on, przede wszystkim jego trzeci komponent, szczególną funkcję wychowawczą. Ponadto uczniowie prowadzą dzienniki, w których rejestrują swą działalność i zapisują swoje refleksje. Na zakończenie każdego roku nauki uczniowie piszą również podsumowanie swojej działalności.

* * * FAQ * * *

Co to Jest CAS?

CAS jest to skrot od angielskich wyrazeń Creativity, Action and Service. Jest to program obowiazujacy w systemie IB, w którym uczen zajmuje sie dzialalnoscia pozaszkolna. Sklada się on z trzech modulow

Creativity – w ktorej w duzej mierze potrzebna jest kreatywnosc i myslenie ucznia. Składa się na różnorodną działalność artystyczną, taką jak teatr, sztuki plastyczne, fotografia, gra na instrumentach, dziennikarstwo, tworzenie stron komputerowych, prowadzenie kroniki etc.

Action – czyli wykorzystywanie sprawności fizycznej w sportach (np. tenis, pływanie), jak również praca w różnych organizacjach, organizowanie i udział w wycieczkach, wymianach i innych przedsięwzięciach.

Service – dzialalnosc charytatywna na rzecz drugiego człowieka, w ktorej najlepiej wykazac się kreatywnoscia, sercem i ludzkimi odruchami. Przykladem może być nauka dzieci angielskiego w Domu dziecka, opieka nad dziecmi z rodzin, które malo czasu poswiecaja na swoje potomstwo, ale też pomoc chorym w szpitalach, niepełnosprawnym, osobom starszym etc.

Ile należy wybrac przedmiotow na Standard Level oraz High Level?

Trzeba wybrac 3 przedmioty na HL (angielski plus dwa dodatkowe) oraz tyle samo na SL. Do przedmiotow na SL zalicza się również niemiecki ab initio orazmatematyka studies.

Jakie sa grupy przedmiotowe?

Jest 6 grup z których należy wybrac po jednym przedmiocie. Istnieje opcja wybrania dodatkowego przedmiotu z grupy 3 i 4 zamiast jezyka dodatkowego.

Co to jest Extended Essay?

Jest to praca stylistyczna pisana w drugim roku nauki w IB. Sklada się z około 4000 slow i musi być pisana z jednego dowolnie wybranego przedmiotu.

Co to jest Internal Essay?

Jest to praca stylistyczna na około 2000 slow pisana w pierwszym roku nauki z dowolnego przedmiotu, na bardzo sciesle okreslony temat (np. historia – „Jak przebiegaly pertraktacje z rzadem w czasie Sierpnia ’80? „ )

Czym jest TOK?

Jest to kolejny przedmiot w systemie IB. Theory of Knowledge – metodologia badan naukowych. Jest to cos w rodzaju filozofii codziennego zycia i wszystkiego co otacza nas, ludzi.