Konkursy Szekspirowskie w Topolówce | Topolówka

Konkursy Szekspirowskie w Topolówce


Od 2002 roku, w związku z inauguracją programu matury międzynarodowej IB w naszej szkole corocznie odbywają się Międzynarodowe Spotkania Szekspirowskie.

Początkowo w konkursie tym brali udział wyłącznie uczniowie klas dwujęzycznych z Trójmiasta (Pomorskie Spotkania Szekspirowskie), natomiast aktualnie konkursem zainteresowane są nie tylko szkoły z całej Polski prowadzące klasy o różnych profilach ale również z zagranicy. Od 2007r ma on charakter międzynarodowy.

Konkurs ten ma za zadanie upowszechnienie świadomości językowej wśród uczniów, uświadomienie konieczności uczenia się języków obcych, umożliwienie zaprezentowania talentów aktorskich, muzycznych, literackich i reżyserskich.

Pełny regulamin konkursu

Patronat honorowy nad imprezą corocznie obejmuje Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz (www.gdansk.pl)

Do stałych sponsorów należą:

 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Wydział Promocji Miasta Gdańska
 • Wydział Edukacji Miasta Gdańska
 • Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • Firma LONZA-NATA
 • Gdańska Fundacja Młodych Menedżerów
 • Wydawnictwo MacMillan
 • Wydawnictwo Pearson-Longman
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo-Hestia S.A.
 • Towarzystwo Przyjaciół Topolówki
 • Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku