Ogłoszenia | Topolówka

Ogłoszenia


IB Diploma Examination Session 2012

Z przyjemnością informujemy, że w Topolówce tegoroczna sesja Matury Międzynarodowej została zainaugurowana w dniu 2 maja egzaminem z psychologii.
W tym roku do egzaminów przystępuje 40 uczniów, egzaminy zdawane są na dwóch lub trzech poziomach z 6 grup przedmiotowych. W dniach 2 -22 maja, każdy maturzysta przystępuje do 14 – 15 egzaminów. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 45. O zdaniu matury decyduje uzyskanie wyniku powyżej 60%.
Absolwenci Matury Międzynarodowej są doskonale przygotowani do podejmowania studiów na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.

 

Projekt Baltica

Chcesz przeżyć przygodę życia?!
Przyłącz się do Projektu „BALTICA”!
To jedyna taka szansa, żeby zbudować z nami tratwę z butelek PET i popłynąć nią śladami Marka Kamińskiego z Krakowa do Gdańska przez Wisłę, jednocześnie bijąc rekord Guiness’a!
Brzmi ciekawie?
Aby dołączyć do spływu, konieczne jest pomyślne przejście procesu aplikacyjnego. Jednak już teraz możesz go ominąć i zapewnić sobie miejsce na tratwie!
Wystarczy, że zgłosisz się do osoby koordynującej projekt „BALTICA” w Twoim mieście (Kraków/Tarnobrzeg/Warszawa/Bydgoszcz/Gdańsk) i zaangażujesz się w przygotowania do tego niesamowitego wydarzenia!
Chcesz dowiedzieć się więcej? Pisz na adres:balticaproject.gdansk@gmail.com

 

Zebrania

21.03.2012 r., godz. 17.00 – Zebranie z rodzicami klas 0-III – informacja o ocenach, ostrzeżenie przed oceną niedostateczną dla klas III.
21.03.2012 r., godz. 18.00 – 19.30 – Dużur nauczycieli przedmiotów w pokoju nauczycielskim.
21.03.2012 r., godz. 18.00 – Zebranie informacyjne dla kandydatów do Programu Matury Międzynarodowej oraz kl. I preIB. Zebranie informacyjne dla kandydatów do klasy wstępnej (0H) do programu klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.


Zjazd Przedstawicieli Szkół IB

W dniu 9 marca 2012 r. odbędzie się w naszej szkole zjazd przedstawicieli szkół IB – członków Stowarzyszenia Szkół IB w Polsce.
Minęło 5 lat działalności Stowarzyszenia, dlatego tego dnia przeprowadzone zostaną wybory nowego Prezesa i członków Zarządu tej organizacji.
Gościem specjalnym spotkania będzie Pan Ake Sorman Dyr. Regionalny ds. Development and Recognition z Hagi, który spotyka się z nauczycielami i uczniami naszej szkoły.