Rekrutacja - rok szkolny 2012/2013 | Topolówka

Rekrutacja – rok szkolny 2012/2013


Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 2012 do pobrania

Dokumenty przyjmujemy w sekretariacie IB: od 23 maja do 15 czerwca 2012 roku- wypełniona karta kandydata Pobierz formularz

– 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

– dowód opłaty za egzamin w wysokości 150 zł, dokonanej na konto:

Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku

PKO Bank Polski II/O Gdańsk

nr r-ku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278

 

Terminy egzaminów:

25 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 – egzamin z języka angielskiego – pisemny (rozumienie tekstu oraz wypracowanie) egzamin trwa 90 min

25 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 – egzamin z języka angielskiego – ustny egzamin

26 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 – egzamin z języka polskiego – pisemny egzamin trwa 90 min.

27 czerwca 2012r. o godz. 12.00 – egzamin z matematyki – pisemny egzamin trwa 60 min.

UWAGA: PROSZĘ PRZYNIEŚĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ NA EGZAMIN

Wywieszenie  wyników egzaminów: 29 czerwca 2012 r.  o godz. 14.00

Zebranie rodziców i  przyjętych kandydatów: 29 czerwca 2012 r.  o godz. 17.00

Odwołania można składać w ciągu 3 dni roboczych do 4 lipca 2012 r.  do godz. 10.00

 

Uczniowie przyjęci do klasy II IB zobowiązani są złożyć następujące dokumenty
w sekretariacie szkoły:

– świadectwo zdrowia, karta zdrowia i szczepień (uczniowie spoza „Topolówki”)

– świadectwa ukończenia gimnazjum (uczniowie spoza „Topolówki”) oraz pierwszej klasy szkoły

ponadgimnazjalnej, które należy dostarczyć do sekretariatu IB do 02.07.2012 roku.