Wyniki: Matura 2009 | Topolówka

Wyniki: Matura 2009


DANE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ W III LO W GDAŃSKU W 2009 ROKU

Liczba zdających uczniów:41
Liczba uczniów, która pomyślnie zdała egzaminy maturalne:41
Ilość egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej: 328
Średnia punktowa sesji egzaminacyjnej: 36
Średnia ocena sesji egzaminacyjnej: 5,69
Najlepszy wynik punktowy sesji egzaminacyjnej: 43

Przedmiot Liczba zdających średnia ocena szkoły z danego przedmiotu średnia światowa ocena z danego przedmiotu najwyższa ocena najniższa ocena
Język Polski HL 20 6,25 5,05 7 6
Język polski SL 21 5,67 5,26 7 4
Język angielski 41 6,29 5,57 7 5
Język francuski SL 7 6,57 4,92 7 6
Język niemiecki SL 16 6,06 4,85 7 5
Język niemiecki HL 2 7,00 5,71 7 7
Geografia HL 9 5,78 5,12 7 4
Geografia SL 5 5,80 4,39 7 5
Historia HL 29 5,48 4,98 7 4
Historia SL 6 5,17 4,78 6 4
Filozofia SL 7 5,71 4,77 6 5
Biologia HL 5 6,00 4,18 7 4
Biologia SL 14 5,15 4,21 6 4
Chemia HL 6 6,00 4,40 7 5
Chemia SL 9 5,44 4,01 7 4
Fizyka HL 2 5,50 4,63 6 5
Fizyka SL 15 4,93 4,09 7 3
Matematyka HL 12 4,92 4,40 7 2
Matematyka SL 24 4,88 4,45 7 3
Matematyka Studies 5 5,60 4,61 6 5
Teoria Wiedzy 41 - - A C