Odznaczenia zasłużonych honorowych dawców krwi | Topolówka

Odznaczenia zasłużonych honorowych dawców krwi


III stopnia może być przyznana honorowemu dawcy krwi, cieszącemu się nienaganną opinią, po oddaniu co najmniej 6 l krwi (kobietom po oddaniu 5 l) w dowolnym okresie

II stopnia może być przyznana honorowemu dawcy krwi, cieszącemu się nienaganną opinią, po oddaniu co najmniej 12 l krwi (kobietom po oddaniu 10 l) w dowolnym okresie

I stopnia może być przyznana honorowemu dawcy krwi, cieszącemu się nienaganną opinią, po oddaniu co najmniej 18 l krwi (kobietom po oddaniu 15 l) w dowolnym okresie