Matura | Topolówka

Matura


Matura od 2015 roku – Prezentacja maturalna


deklaracja 1 a Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego


deklaracja 1 b Deklaracja absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych


Procedury Matura 2015

Poniżej zamieszczamy również linki do stron internetowych, na których znajdziecie Państwo zawsze świeże i wyczerpujące informacje o nowej maturze. Ponadto jeśli szukają Państwo informatorów maturalnych można je ściągnąć na tychże stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy.

www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.oke.gda.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Każda uczelnia wyższa ma swoje zasady rekrutacji. Zamieszczamy zatem poniżej linki do popularnych uczelni wyższych, na których to stronach znajdziecie Państwo zasady rekrutacji i wiele innych ciekawych informacji. Serdecznie zapraszamy.

www.pg.gda.pl – Politechnika Gdańska
www.pw.edu.pl – Politechnika Warszawska

www.pwr.wroc.pl – Politechnika Wrocławska
www.polsl.gliwice.pl – Politechnika Śląska
www.put.poznan.pl – Politechnika Poznańska
www.p.lodz.pl – Politechnika Łódzka
www.po.opole.pl – Politechnika Opolska
www.pb.bialystok.pl – Politechnika Białostocka
www.tu.koszalin.pl – Politechnika Koszalińska
www.pollub.pl – Politechnika Lubelska
www.prz.rzeszow.pl – Politechnika Rzeszowska

www.pk.edu.pl – Politechnika Krakowska
www.tu.kielce.pl – Politechnika Świętokrzyska
www.ps.pl – Politechnika Szczecińska
www.pr.radom.pl – Politechnika Radomska
www.pz.zgora.pl – Politechnika Zielonogórska
www.pcz.pl – Politechnika Częstochowska
www.univ.gda.pl – Uniwersytet Gdański
www.uj.edu.pl – Uniwersytet Jagielloński
www.uni.wroc.pl – Uniwersytet Wrocławski

www.uw.edu.pl – Uniwersytet Warszawski
www.uni.lodz.pl – Uniwersytet Łódzki
www.amu.edu.pl – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
www.us.edu.pl – Uniwersytet Śląski
www.univ.szczecin.pl – Uniwersytet Szczeciński
www.uni.opole.pl – Uniwersytet Opolski
www.uz.zgora.pl – Uniwersytet Zielonogórski
www.univ.rzeszow.pl – Uniwersytet Rzeszowski
www.uwb.edu.pl – Uniwersytet w Białymstoku

www.umcs.lublin.pl – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
www.uwm.edu.pl – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
www.uni.torun.pl – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.kul.lublin.pl – Katolicki Uniwersytet Lubelski
www.amg.gda.pl – Akademia Medyczna w Gdańsku
www.am.gdynia.pl – Akademia Morska w Gdyni
www.sgh.waw.pl – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
www.ae.poznan.pl – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu