Odyseja umysłu | Topolówka

Odyseja umysłu

Drużyna III LO (w składzie: Weronika Adamska, Zofia Drapella, Aleksandra Gwoździńska, Anastazja Makowiec, Piotr Prokop, Aleksander Spychała pod kierunkiem p. Renaty Koleckiej i Mateusza Kułaka) zdobyła na 19. Ogólnopolskich Finałach Odysei Umysłu nagrodę Ranatra Fusca za wybitną kreatywność. Odyseusze wymyślili i skonstruowali ruchome usta z pełnym uzębieniem wykonanym z szyjek i podstaw plastykowych butelek. Nagroda uprawnia drużynę do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata Odysei Umysłu na Michigan State University w  East Lansing 26-29 maja 2010r.

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Dr C.Samuel Micklus – profesor Rowan University w USA – wymyślił program w 1978 r. Odyseusze pracują w drużynach, bo grupa to większa siła twórcza niż jednostka. Członkowie zespołu razem analizują sedno zadania i szukają różnych strategii poradzenia sobie z nim. Następnie wspólnie decydują, jak połączyć w jedno skuteczne rozwiązanie to, co w ich pomysłach najlepsze. Zadaniem każdej drużyny, składającej się z 5 do 7 osób, jest rozwiązanie jednego z pięciu problemów długoterminowych, na rozwiązanie którego przeznaczonych jest kilka miesięcy oraz problemu spontanicznego, gdzie uczestnicy muszą wykazać się twórczym myśleniem „na zawołanie”. Problemy długoterminowe dzielą się na zadania techniczne (patronowane przez NASA) oraz teatralne. Odyseusze współzawodniczą w czterech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy finału krajowego w każdej z nich oraz zdobywcy nagrody Ranatra Fusca mogą reprezentować Polskę na Finałach Światowych w USA.

Koszta wyjazdu i uczestnictwa przerastają możliwości finansowe odyseuszy i szkoły. Szukamy dobrych ludzi, którzy wesprą to przedsięwzięcie. Kreatywni i pracowici uczniowie są gotowi do poświęceń i współpracy z darczyńcami.

Wpłat można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku
PKO Bank Polski II/O Gdańsk
nr r-ku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278
z dopiskiem „Odyseja umysłu”

Dziękujemy!