Rekrutacja | Topolówka

Rekrutacja


TOPOLÓWKA

to
„Szkoła z Klasą”
wielopokoleniowa, z tradycjami wolnościowymi,

kształtująca ucznia o najwyższym potencjale
intelektualnym, przedsiębiorczym,
który chce rozwijać swoje kompetencje
i umiejętności oraz motywację
do samodzielnego rozwoju osobistego
i zawodowego pod kierunkiem
profesjonalnej kadry nauczycielskiej,
którą spotkasz tylko w III LO.

Jeśli wybierzesz właśnie nas,
to staniesz się uczniem społeczności „Topolówki”
szkoły o niepowtarzalnej atmosferze,
która uczy rozróżniania wartości,
dyscypliny, samodzielności,
i przez trzy lata da Ci bogatą ofertę programową,
i możliwości udziału w m.in.

Ogólnopolskim Konkursie Szekspirowskim
Klubie Myśli Politycznej „Stańczyk”
Programie matury międzynarodowej IB
Programie I klasy pre-IB
Projektach z przedsiębiorczości
Klubie wolontariatu
Odysei umysłów
Różnorodnych kołach zainteresowań
Edukacyjnych wyjazdach krajowych i zagranicznych
Międzyklasowych i międzyszkolnych
zawodach sportowych.

To sprawi, że staniesz się tym, kim chcesz być.

Na pewno

absolwentem, którego nie można kupić,
ale potrafi się sprzedać

na najlepszych uczelniach świata !!!