Po warsztatach | Topolówka

Po warsztatach


Zdjęcia klasy II B z dnia 16. 11. 2006 r.
Temat: „Błędne koło agresji”
Prowadzący: A. Chabior, M. Narożna

Zdjęcia klasy II E z dnia 15. 11. 2006 r.
Temat: „Negatywne emocje jako choroby społeczne”
Prowadzący: J. Sojka i M. Narożna

Zdjęcia klasy II C z dnia 17. 11 2006 r.
Temat: „Co czujemy wobec przemocy”
Prowadzący: M. Narożna, A. Chabior

Zobacz zdjęcia
Koordynator programu, opracowanie i zdjęcia Maria Narożna.