Cele i środki działania klubu | Topolówka

Cele i środki działania klubu


Celem klubu jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno – wychowawczej dla osiągnięcia celów stawianych przed polską oświatą, a w szczególności:

 1. Aktywizowanie środowisk nauczycielskich szkół noszących imiona związane z obroną Westerplatte do pracy wychowawczej.
 2. Popularyzowanie nowatorstwa pedagogicznego w sferze pracy wychowawczej z wykorzystaniem postaci patrona.

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. Coroczne sympozja o charakterze naukowo – metodycznym i organizacyjnym,
 2. Spotkanie nauczycieli i uczniów,
 3. Konkursy i olimpiady o tematyce wychowawczej,
 4. Wspólne imprezy sportowe i turystyczne,
 5. Wymianę materiałów metodycznych i repertuarowych,
 6. Wspólną symbolikę klubową (znaczki, plakietki)
 7. Wspólne wydawnictwa,
 8. Wzajemne świadczenie sobie pomocy w organizowaniu wycieczek, obozów turystyczno – krajoznawczych,
 9. Opiekę nad grobami westerplatczyków,
 10. Kontakty z rodzinami westerplatczyków.

Znak Pamięci

znakpamieciCzłonkowie Klubu realizują zadania pod nazwą „Znak Pamięci”. Polega ono na umieszczeniu na grobie westerplatczyka miniatury – odlewu krzyża wzorowanego na krzyżach pomnikach westerplatczyków poległych i pochowanych na Westerplatte.