Historia klubu | Topolówka

Historia klubu


W 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1989 roku, w Gdańsku w Morskim Domu Kultury, w czasie zlotu Westerplatczyków uczniowie Szkoły Podstawowej z Reska im. mjr Henryka Sucharskiego ogłosili apel o potrzebie powołania Klubu Szkół noszących imię związane z obrońcami Westerplatte. Ten zamysł został zrealizowany w 1990 roku. W spotkaniu, zorganizowanym przez p. Zbigniewa Pancera, uczestniczyły 33 placówki z całego kraju. W uroczystościach zorganizowanych przez Zespół Szkół Morskich w dniach 6-7.09.1990r. wzięło udział dwudziestu czterech żyjących wówczas Westerplatczyków wraz ze swym kapelanem ks. prałatem Antonim Owczarkiem i ich biografem panią Stanisławą Górkiewicz. Podczas tego spotkania został powołany do życia Klub Szkół Westerplatte, przyjęto statut tej organizacji. Następnie została ona zarejestrowana 28.02.1991r. w Sądzie Wojewódzkim jako stowarzyszenie. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: p. Adam Szatkowski SP w Resku, p. Zbigniew Pancer ZSM w Gdańsku, p. Barbara Przychodzeń ZSM w Gdańsku, p. Alicja Arabczyk ZSM w Gdańsku.

Początkowo klub skupiał 30 szkół z całej Polski. Celem stowarzyszenia było aktywizowanie środowiska nauczycielskiego szkół noszących imiona związane z Westerplatte w pracy wychowawczej, a także wskazywanie patronów szkoły jako przykładów patriotycznych postaw godnych naśladowania przez uczniów. Do obowiązków należy także opieka nad grobami zmarłych obrońców.

Od pierwszego sympozjum minęło 16 lat. W ciągu tego okresu klub powiększył swój stan liczbowy, a jego członkowie spotykali się już na 23 ogólnopolskich sympozjach. Przedstawiciele Topolówki od kilku lat uczestniczą w spotkaniach, jednak pełnoprawnym członkiem Klubu nasza szkoła została 1.06.2006r. na XXIII Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Ujeździe.