Elementy symboliki ludowej | Topolówka

Elementy symboliki ludowej


Sztandar Klubu

Sztandar poświęcił w Katedrze Wawelskiej Ks. Kardynał Franciszek Macharski, a wręczyli Kurator Oświaty w Krakowie Jerzy Lackowski i wicedyrektor Oświaty w Gdańsku Ferdynand Frausart przy Krakowskim Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 28 kwietnia 1995r. podczas IX Sympozjum Klubu.

sztandar

Hymn Klubu

W wyniku konkursu na XI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte wybrano hymn. Została nim:

Pieśń o chwale

Z pamięci i chwały wyrosła ta pieśń
i z mocy ich czynów walecznych.
O tych zaśpiewajmy, co wrześniowe dni
na Westerplatte przeszli.

Ze śladów historii przyszłość wyrasta,
to my jej godnymi piewcami.
Zawiążmy dziś przeto przyjaźni tej krąg,
pamięci hymn śpiewajmy.

Ich Westerplatte wciąż żyje i trwa,
co dzień nasze trudy dźwigamy.
Nić męstwa więc mocno pochwyćmy dziś znów,
nieśmy w przyszłość przed nami.

Refren:
Niech płynie pieśń w szeroki świat
i głosi pokoleniom,
że wyrastamy z ojczyzny tej,
która „nie gubi bohaterów”.

Słowa: Jolanta Gałkowska
Muzyka: Stefan Dąbrowski
SP 1 Rypin

Medal Klubowy

Honorowani są nim szkoły i dyrektorzy – organizatorzy sympozjów, a także osoby udzielające pomoc wskazane przez szkoły klubowe. Otrzymują go honorowi goście klubowych spotkań.

medal2medal1