Życie szkoły | Topolówka

Życie szkoły


Topolówka słynie z szerokiego zaangażowania uczniów w życie szkoły. Uczestniczą oni w wielu imprezach, działają w licznych klubach i organizacjach.  Tylko III LO gwarantuje wszechstronny rozwój i… dobrą zabawę!

Uczniowie III LO organizują otrzęsiny klas pierwszych, dyskoteki, koncerty zespołów muzycznych, Walentynki, uroczyste akademie z okazji 11 listopada i 3-go maja oraz tzw. „Ostatni Dzwonek” – pożegnanie klas maturalnych.

W ramach kół przedmiotowych i fakultetów młodzież uczestniczy w spektaklach teatralnych, filmowych, wystawach artystycznych, wernisażach. Tradycją szkoły jest organizowanie wigilii klasowych w ostatnim dniu przed feriami bożonarodzeniowymi, a także przygotowanie jasełek, które są wystawiane również w innych szkołach. Klasy organizują także imprezy takie jak „Dzień Chłopaka”, „Mikołajki”, „Andrzejki”, połowinki, urodzinowe 18-tki.

Szkoła słynie z pozytywnej, sympatycznej atmosfery. Nauczyciele mają poczucie humoru!

Zarząd i członkowie Klubu Myśli Politycznej zapraszają polityków, kombatantów, pisarzy i dziennikarzy. Co roku we wrześniu nasi uczniowie wyjeżdżają do Bremy lub goszczą licealistów niemieckich w Gdańsku.

W marcu obchodzimy „Dzień dla Topolówki” – uczniowie organizują konkursy czytania oraz recytowania poezji i prozy, „Szansę na sukces”, międzynarodowy konkurs szekspirowski oraz konkurs na karykaturę nauczyciela III LO. Dzień ten jest też „Dniem otwartym” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Organizowane są akcje takie jak „Sprzątanie Świata”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”; uczniowie angażują się również w zbieranie funduszy dla różnych organizacji niosących pomoc ludziom oraz zwierzętom. W szkole działają kółka zainteresowań (m.in. teatralne, jęz. szwedzkiego, jęz. rosyjskiego) oraz wiele innych grup zrzeszających utalentowanych i chcących działać.

Dla młodych programistów i robotyków też znajdzie się miejsce w naszej szkole. Aktywnie funkcjonuje redakcja strony internetowej oraz drużyny Topbota. Kreatywność można udowodnić biorąc udział w międzynarodowych wymianach i Odysei Umysłu.

Nie zaniedbując naukowej strony liceum, młodzi stają w szranki z najlepszymi licealistami z całej Polski, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Co roku kilku uczniów osiąga tytuł finalisty lub laureata!

Rokrocznie młodzież wybiera swoich przedstawicieli do Parlamentu Uczniowskiego. Funkcję prezydenta pełni uczeń, który otrzymał największą ilość głosów. Kadencja prezydenta trwa rok.

Program IB i jego słynne Creativity-Action-Service (każdy uczeń musi udokumentować konkretną ilość godzin wolontariatu, zajęć sportowych oraz takich, które w jakiś sposób rozwijają kreatywność), Sekcja Hiszpańska i klasy dwujęzyczne są dumą naszej szkoły – podkreślają wyjątkowość i unikalność programu nauczania. Swoją drogą – w jakiej innej szkole na korytarzach słyszymy hiszpańskie okrzyki?