Odyseja umysłu | Topolówka

Odyseja umysłu

Dwie drużyny reprezentujące Topolówkę w Konkursie Odysei Umysłu uzyskały prawo do reprezentacji Polski na 32. Światowych Finałach Odysei Umysłu w Maryland, USA. Wyjazd wiąże się z niemałym kosztem, dlatego bardzo prosimy o wsparcie finansowe!

Rada Rodziców przy III LO w Gdańsku
PKO Bank Polski II/O Gdańsk
nr r-ku 13 1020 1811 0000 0702 0014 9278

z dopiskiem:  Odyseja Umysłu