Czym jest odyseja? | Topolówka

Odyseja umysłu


Czym jest odyseja?

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny, skierowany do dzieci i młodzieży. Inspiruje uczestników do myślenia i wymyślania, angażując ich w proces rozwiązywania problemów rozbierznych, czyli takich, które można rozwiązać na wiele sposobów.  Odyseja Umysłu wyposaża młodych ludzi w umiejętności takie jak: myślenie kreatywne i krytyczne, praca w zespole, łączenie i praktyczne zastosowanie wiedzy z różnych dziedzin.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź:

Polska strona Odysei Umysłu
Amerykańska strona Odysei Umysłu