Poznaj nas! | Topolówka

Parlament Uczniowski


Poznaj nas!

Parlament Uczniowski tworzą wszyscy gospodarze klas oraz Prezydium, które wskazują wybrani przez ogół uczniów Prezydent i V-ce Prezydent Topolówki. Skład Parlamentu Uczniowskiego w 2014 roku wygląda następująco:

Prezydent: Kuba Sowiński, 2 IB
V-ce Prezydent: Pola Bokszycka, 2 IB

Prezydium:
Jadzia Juwa, 2 B
Basia Niezbecka, 2 A
Kamil Mańczak, 0 H
Beniamin Rostankowski, 2 C
Oskar Trzciński, 1 D
Paweł Radtke, preIB

Opiekunem Parlamentu Uczniowskiego jest prof. Maria Narożna.