Program wyborczy | Topolówka

Parlament Uczniowski


Program wyborczy

  1. Obudzenie życia szkolnego (wystrój, dni tematyczne, obchodzenie Dnia Niepodległości, Walentynek itp., organizacja nocy filmowych)
  2. Prowadzenie skrzynki na listy, zażalenia, pomysły oraz prośby do PU
  3. Organizacje koncertów charytatywnych (np. na Dzień Dziecka)
  4. Ochrona Topolasu przed zaśmiecaniem oraz ocieplenie wizerunku szkoły z tym związanej (śmietniki oraz tablice zachęcające do dbania o las)
  5. Utrzymanie oraz poprawienie funkcjonowania Wi-fi w szkole
  6. Współpraca z KMP (organizacja konkursów dla uczniów, pomoc przy organizacji różnego rodzaju spotkań czy wykładów)
  7. Kampania zachęcająca do wpłat na Radę Rodziców, co będzie skutkować szybszym reagowaniem szkoły na wszelkiego rodzaju potrzeby finansowe czy wydatki.